• Todistus ja palaute

  • Palaute-aktiviteetilla voit tehdä omia kyselyjä. Palaute on oletuksena pois käytöstä, mutta ylläpitäjä voi ottaa sen helposti käyttöön. Tarjolla on monivalinta-, kyllä/ei- ja avointen tekstikysymystyyppien lisäksi ohjeteksti väliohjeita varten, sivunvaihto ja taustatietoja. Lisäksi voit rakentaa riippuvuuksia kysymysten välille.

   👉 Palautteen vastaukset ovat halutessasi anonyymejä ja voit valita vastausten yhteenvedon näytettäväksi kaikille osallistujille tai rajata sen vain opettajien näkyville. 

   👉 Lisäksi kurssin lopuksi on mahdollista myöntää oppijalle kurssitodistus Todistus (Custom Certificate) -lisäosan avulla. 

   👉 Hallinnoijat voivat luoda Moodle-ympäristöön yhteisiä Todistus-aihioita, joita voidaan käyttää kurssien todistusten pohjana. Näin oppilaitoksessa tai organisaatiossa on helppo luoda yhtenäinen ilme myönnetyille todistuksille. 

   👉 Todistukseen voidaan ladata erilaisia elementtejä.  Todistusta on helppo muokata todistuksen editorissa, jossa elementtejä voidaan raahata haluttuihin paikkoihin todistuksessa. Todistuksessa voi olla useita sivuja.

   👉 Todistuksen myöntämiseen voidaan lisätä ehtoja, kuten esimerkiksi tentin suoritus tai palautteen antaminen. Opiskelija voi itse ladata todistuksen kurssilla pdf-muotoisena, kun ehdot täyttyvät.

  • Palaute-aktiviteetin lisääminen 

  • Kustomoitu kurssitodistus