• Tentti

  • Kurssin päätteeksi voit testata oppijoiden osaamista. Osaamista testattaessa on tärkeä testata sisällön ymmärtämistä, ei niinkään asioiden ulkoa oppimista. Erityisesti Tentti-työkalu sopii hyvin osaamisen testaamiseen. 

   👉 Tentillä voit suunnitella ja koota arvosteltavia kysymysjoukkoja, jotka koostuvat mm. monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä, lyhytvastauskysymyksistä ja esseistä. Kysymykset tallennetaan tietokantaan, josta niitä voi ottaa käyttöön uudelleen.

   👉 Opettaja voi määrittää, voiko tenttiin vastata yhden vai useamman kerran. Kysymysten järjestys on mahdollista arpoa uudestaan jokaiselle suorituskerralla. Tentille voi ajastaa myös suoritusajan.

   👉 Vastaukset arvioidaan automaattisesti (paitsi esseet) ja arvosanat tallennetaan arviointikirjaan. Opettajana voit valita, haluatko antaa palautetta tai näyttää oikeat vastaukset jo suorituksen aikana, heti suorituksen jälkeen vai tentin sulkeutumisen jälkeen. Opettaja voi valita tentin kysymyksille erilaisia toimintatapoja, kuten tarjota vinkkejä osallistujan vääriin vastauksiin.