• Perinteinen tehtävä ja keskustelu-alue

  • Tehtävä-työkalu

   Tehtävä-aktiviteetissa opettaja voi antaa osallistujille tehtäviä ja arvioida niitä.

   Osallistujat voivat palauttaa sallitun tiedostokoon rajoissa mitä vain tiedostoja. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi tehtävän voi palauttaa kirjoittamalla tekstieditorilla suoraan aktiviteettiin. 

   Tehtävä-aktiviteettia voi käyttää myös pelkkänä tehtävänantona oppimistehtävään, joka toteutetaan oppimisympäristön ulkopuolella. Voit arvioida osallistujien suoritukset, vaikka itse Tehtävään ei tule palautuksia.

   Opettaja voi antaa osallistujille sanallista palautetta, antaa arvosanan ja lähettää osallistujalle palautetiedostoja.

   Arvioinneissa voidaan käyttää numeerista tai sanallista asteikkoa. Lisäksi voit hyödyntää arvioinnissa etukäteen tekemääsi arviointimatriisia, jonka voit julkaista myös osallistujille jo tehtävän tekemisen ajaksi. Lopulliset arvosanat näkyvät myös arviointikirjassa.

  • Keskustelualue-työkalu

   Keskustelualue toimii parhaiten, kun osallistujille antaa sen käyttöön liittyvän selkeän tehtävän.

   Keskustelualueella osallistujat näkevät toistensa tuotoksen ja heitä on hyvä kannustaa oppimaan toisiltaan ja antamaan palautetta sekä kommentoimaan muiden tuotoksia. Tiedon jakaminen on tärkeä taito, jota on hyvä harjoitella myös verkkokoulutuksessa.

   Keskustelualeelle osallistujat voivat kirjoittaa verkkotekstiä, äänittää viestin tai videon sekä esimerkiksi liittää tiedoston.

   Keskustelualuetta voi käyttää myös tiedotus- tai uutiskanavana.