• Johdanto

  • Erilaiset tehtävätyypit oppimisen tukena


   Kurssisisältö on hyvä tuottaa oppijaa aktivoivilla ja motivoivilla työkaluilla. Passiivisuus estää oppimista, joten sisältöä kannattaa elävöittää interaktiivisuudella ja monipuolisilla tehtävillä.

   Mediamaisterin tuottamista oppimisympäristöistä löydät niin perinteisempiä tehtävätyyppejä, interaktiivisia H5P-aktiviteetteja kuin vuorovaikutusta tukevia aktiviteetteja. 

   Tästä kurssimateriaalista saat tukea erilaisten sisällöntuotannon työkalujen käyttämiseen. Materiaali on tuotettu pääosin kuvaruutukaappausvideoiden avulla, joissa käydään läpi työkalujen käyttämistä vaihe vaiheelta. 


  • Yleisimmät aktiviteetit

   Oppimisalustaan kuuluu vakiona useita aktiviteettityyppejä ja lisää on saatavana lisäosina. Alta löydät listattuna yleisimmät aktiviteetit:

   • Tehtävä
   • Chat
   • H5P-aktiviteetit
   • Keskustelualue
   • Taulu
   • Oppitunti
   • Palaute
   • Scorm-paketti
   • Tentti
   • Todistus
   • Työpaja
   • Valinta
   • Aineistot (verkko-osoite, kansio, wiki, tiedosto, tietokanta, sanasto...)


   Lisätietoa aktiviteeteista löydät esimerkiksi täältä